Etikettarkiv: #projektledning

Upp och ner som en berg- och dalbana.

Upp och ner. Ner och upp. I en mer eller mindre regelbunden rytm. Så är det att driva projekt och troligen är det just den här berg- och dalbanan som gör att jag tycker att det är så roligt. Jag menar, hur kul är det att alltid få något som man inte har behövt kämpa lite för?

Hittills har det gått rätt mycket sakta uppför med våra projektansökningar. Det har handlat om små kompletteringar av budgeten och förklaringar till själva projektidén. I sammanhanget ”en piss i Nissan” som Halmstad-borna säger. Men så kom det ett telefonsamtal angående en annan av projektmedelsansökningarna. Där var det inte någon enstaka fråga det handlade om. Det vara bara att svara på frågorna, förklara och räta ut frågetecknen. Fördelen med att ha jobbat en längre tid med att skriva ansökan är att projektidén blir tydlig för en själv och lätt att förklara. Men man får vara beredd på att förklara samma sak flera gånger och på olika sätt för projektidén är inte alltid lika tydlig för den som tar emot ansökan som för den/de som har skrivit den. Jag har skrivit det i tidigare inlägg och påminner igen, det är en fördel att ha en kommunikation med den förvaltning/fond som ansökan ska lämnas till. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

En del förvaltningar/fonder använder sig av ansökningsdokument som går att fylla i digitalt. Det vanligaste är word-filer eller pdf-filer. En del av de här filerna fungerar utan problem, andra inte fullt lika bra. Jag har varit med om mallar i pdf-format som krymper punktstorleken på bokstäverna i takt med att textlängden ökar. Det slutade med att texten var så liten att den inte gick att läsa. Gör en provutskrift innan du sätter dig med slutversionen (ofta blir det betydligt närmare deadline än vad du har tänkt) och se hur mallen uppför sig. Det finns mallar som ser ut som skit på datorskärmen men som det inte är några fel på när den skrivs ut.

Skriv upp det viktiga

Det är bara att föra anteckningar under eller efter varje samtal med förvaltningar/fonder. Inte enbart för att det kan vara mycket information på en gång utan även för din egen skull. Får du påbackning på ansökan men möjligheten att komplettera den, är det viktigt att komma ihåg allt som ska kompletteras. Dessutom är korta anteckningar bra som stöd när projektet ska utvärderas och avrapporteras.

Upp och ner i Balder
Bild:www.liseberg.se

 

 

53/100 i bloggutmaningen Blogg 100