Etikettarkiv: #passion

Kreativitet och flow

Hittade en intressant artikel om kreativitet i dagens DN. Fredrik Ullén har valt att fokusera på sambandet mellan musik och flow i sin forskning. Jag skulle gärna se fler studier och avhandlingar inom andra kreativa områden. Min uppfattning är att flow finns inom allt som är kopplat till kreativitet.

Kreativitet kräver mycket vila

I Sverige finns några av världens ledande forskare på flow, inlärning och kreativitet. Fredrik Ullén, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, leder en grupp som studerar vad som händer i hjärnan när vi blir väldigt bra på någonting. Bland annat har han fokuserat på hur hjärnan egentligen fungerar när vi lyssnar på musik eller musicerar.

Enligt Fredrik Ullén är vilopauser, och ibland längre perioder då man presterar på en lägre nivå, viktiga förutsättningar för kreativitet – och för att man ska kunna prestera toppresultat. Kreativa personer har ofta mycket intensiva perioder av arbete för att sedan vila.

Kreativa personer tycks också vara både extremt inåtvända och utåtriktade. Även här pendlar de mellan ytterligheterna. Efter tät kontakt med kolleger och vänner kommer längre eller kortare stunder med totalt fokus på arbetsuppgiften.

När någon kommer in i ett tillstånd där tiden tycks stanna upp och all flyter på till synes utan ansträngning sker en rad saker i kroppen. Andningen blir till exempel djupare och hjärtat börjar slå fortare. Normalt brukar andningen bli ytligare vid ansträngning.

Tidigare har forskare visat att det i kreativa beteenden ingår en förmåga att kunna tänka ut en rad olika alternativ, att möjligheterna tillåts ”bubbla upp”. Sedan väljer hjärnan bland dem – och det sker omedvetet. Fredrik Ullén menar att en av kreativitetens hemligheter är förmågan att kunna växla mellan idéskapande och disciplin.

På Karolinska institutet arbetar han och hans forskargrupp med ett projekt om sambandet mellan musik och flow. Vi kan hamna i flow när vi utför uppgifter som är utmanande, och där vår egen förmåga ligger i nivå med utmaningarna. Typiskt för flow är en känsla av hög koncentration, kontroll, minskad självmedvetenhet och njutning.

Tidigare forskning på flow utgick tidigare från ett psykologiskt perspektiv. På Karolinska institutet studerar forskarna nu de biologiska underlagen till flow. Bland annat har det visat sig att kroppen reagerar annorlunda fysiologiskt under flow jämfört med en period med hög koncentration och mental ansträngning utan denna känsla.

I pågående studier tittar Fredrik Ullén och hans kolleger på om det finns biologiska orsaker till att vissa människor har en personlighet som gör att de tenderar att uppleva mer flow i livet, är mer ”flowbenägna””.

Thomas Lerner

Källa: DN.Insidan, 2014-12-05