Projektkollega och samarbetsavtal

En projektkollega, kan det vara något att satsa på? Ja det är ju givetvis en smaksak. När jag fick avslag på min första projektmedelsansökan och nästa projektidé seglade upp i huvudet några månader senare, visste jag precis vem jag ville ha med i projektet.

Val av projektkollega

Jag valde att fråga min barndomskompis och goda vän Kristina om hon ville vara med i det här nya projektet. (Kristina är för övrig också med i Blogg 100-utmaningen). Förutom att vi delar ett genuint intresse för garn, garntekniker och historia, har vi både en aldrig sinande nyfikenhet för att ständigt lära oss något nytt och utvecklas. Och vi gillar båda olika typer av utmaningar. Jag hann inte mycket mer än att berätta lite kort om projektet förrän Kristina sa, ja, det är klart jag vill vara med, samtidigt som hon bubblade ur sig fler idéer till projektets innehåll. Magkänslan hade haft rätt igen.

Samarbetsavtal

Inför alla samarbeten, oavsett hur goda vänner man är sedan tidigare, är det en stark rekommendation att skriva ett samarbetsavtal. Särskilt viktig är punkten Hur en eventuell tvist mellan personerna i projektet ska lösas. Varför då, tänker du kanske, det kan man väl lösa när eventuella meningsskiljaktigheter uppstår. Och så kan man absolut tänka, men jag lovar att det är betydligt lättare att lösa en eventuell konflikt om det finns ett avtal där det står klart och tydligt vad var och en förväntas göra och ansvara för inom projektets ramar. Ett samarbetsavtal behöver inte innehålla speciellt många punkter. Det viktigaste är att alla inblandade skriver under avtalet. Följande punkter går att använda som grund till ett samarbetsavtal:

  • Projektets namn
  • Namnen på projektmedarbetarna
  • Anvarssområde för respektive projektmedarbetare
  • Mål med projektet
  • Projektmedarbetarnas ansvarsområde och befogenheter
  • Vad händer om någon projektmedarbetare lämnar projektet?
  • Hur ska eventuella tvister lösas?
  • Avtalets giltighetstid, datum och ort
  • Underskrifter av samtliga projektmedarbetare

Varje projektmedarbetare får en kopia av avtalet och förhoppningsvis behöver det aldrig användas.

Fördelar och nackdelar

Projektkollega eller inte. Som jag nämnde i början av inlägget så är det en smaksak. Det finns fördelar och nackdelar med allt. Den största fördelen som jag ser med att ha en projektkollega är att det alltid finns någon att bolla idéer och beslut med. Dessutom kan man peppa varandra när det är motigt och framförallt, finns det någon att fira framgångar med.

11/100 i bloggutmaningen Blogg 100