Synopsis som mall

Synopsis en kortfattad översikt och sammanfattning av en berättelse, drama, film eller projekt.

När man skriver ihop en projektmedelsansökan finns det ofta en mall att följa. Allt för att underlätta för de som ska läsa och ta beslut om ansökningarna. Jag tror också att det är ett sätt att dels göra projektmedelsansökningarna så neutrala som möjligt, det vill säga en originell layout ska inte påverka och gynna ett lite sämre innehåll, och dels för att det inte ska komma in projektmedelsansökningar som är som akademisk uppsats i omfattning. Personligen är jag inte vansinnigt förtjust i mallar eftersom som de ofta består av ett visst antal skrivlinjer eller rutor med ett begränsat antal linjer att skriva på. Jag tycker att det är extremt begränsande. Men är det det som gäller, är det bara att gilla läget.

Mall till synopsis

Om det inte finns något speciellt krav på att använda en mall när man ansöker om projektmedel brukar jag använda mig av ett synops eller synopsis som det också kallas. Ett synopsis är en kortfattad beskrivning av projektet och är max två A4-sidor lång, absolut inte längre än så. Om ett synopsis är bra skrivet ska läsaren nästan kunna se projektet framför sig. Ett synopsis burkar innehålla följande rubriker:

  • Titel på projektet
  • Syfte
  • Bakgrund
  • Målgrupp
  • Form

Utöver de här rubrikerna brukar jag lägga till ytterligare två.

  • Genomförande
  • Vem är jag? – kort presentation av mig, mina bakgrund, intressen (om de är relevanta för projektet) och utbildning.

Ett synops är också bra att ha med sig och dela ut kopior av om man får möjlighet att pitcha sitt projekt på ett möte. Ett välskrivet och tydligt synops är ett bra stöd för dem som ska lyssna på din pitch. Krävs det en längre projektansökan kan du utgå från strukturen i ditt synops och fylla på med mer information under respektive rubrik. Oavsett om du använder dig av en förtryckt mall eller utformar en egen projektmedelsansökan så fokusera på kvalitet istället för kvantitet. En text blir sällan bättre för att den är lång.

10/100 i bloggutmaningen Blogg 100