Vändpunkt i form av point of no return

Vändpunkter upplever många av oss lite då och då i livet. Orsaken till en vändpunkt kan vara många och upplevas antingen positivt eller negativt eller både och. Förändringar är ofta jobbiga när det inträffar på det personliga planet men de är nödvändiga för att vi ska utvecklas och växa som människor. Nu suckar du kanske och tänker ja, ja, det där snacket har man ju hört några hundra gånger innan. Det tänkte jag också. Många gånger. Samtidigt var det något som gnagde i bakhuvudet och som inte vill lämna mig ifred. Jag var less på allt snack från olika coacher om att sätta mål, fokusera mot det målet och jobba för att nå det. Jag förstod vad de menade men ändå inte.

Vändpunkt i dramaturgin

Inom dramaturgin talar man ofta om den klassiska dramaturgiska modellen

Vändpunkt
Källa: Att skriva filmmanus – Jonas Lindqvist, 2009
  • Akt 1, början – anslag och presentation
  • Akt 2, mitten – fördjupning och upptrappning av konflikten
  • Akt 3, slutet – upplösning av konflikten och avtoning

Mellan akt 1 och akt 2 sker vändpunkt 1. I mitten av akt 2 uppstår ”point of no return” som innebär en vändpunkt där huvudkaraktären tar ett beslut som är avgörande för om berättelsen ska gå vidare eller stanna av.  Mellan akt 2 och  akt 3 sker vändpunkt 3.

Även en projektprocess kan projiceras på den klassiska berättarmodellen om man vill. I mitt fall var besöket på Österlens museum anslaget och presentationen av projektidén. Funderingarna och diskussionerna ihop med ”Krumeluren” första halvan av akt 2 med fördjupning och upptrappning. Men det saknades fortfarande viktiga pusselbitar för att få ihop en projektidé som bar sig själv. Det behövdes en point-of-no-return för att projektidén skulle kunna utvecklas och överleva.

Föreläsningseufori

Jag hade börjat följa Olof Röhlanders blogg och såg att han skulle föreläsa i närheten. Innehållet i inläggen på bloggen tilltalade mig och jag bestämde mig för att gå på föreläsningen. Jag var beredd på att det skulle bli en hel del mer snack om att sätta upp mål, fokusera på ett mål i taget och jobba mot det. Och det blev det. Men till skillnad från de andra coacherna som jag hade varit i kontakt med utgick Olof Röhlander från sin  tidigare idrottskarriär. Mental träning utifrån ett idrottsperspektiv, hur man tränar upp sin vinnarskalle och hur man hanterar medgångar och motgångar. Då och där föll allting på plats och jag förstod vad de andra coacherna hade talat om. Jag hade bara inte haft rätt verktyg för att mejsla ut det.
Känslan var lätt euforisk när jag lämnade föreläsningssalen med böckerna Det blir alltid som man tänkt sig – en handbok i mentalstyrketräning och Bli en vinnarskalle – en handbok i mental träning i handen. Jag hade idén och jag hade verktygen för att skapa en struktur. Men jag saknade fortfarande kärnan i projektet. Ämnet som utställningen skulle formas och byggas runt.

4/100 i bloggutmaningen Blogg 100