Projektansökan är klar!

In i det sista skrev vi på projektansökan till vårt pilotprojekt. Och fortfarande dyker det upp fler idéer om samarbetspartners och olika vägar att gå med projektet. Det känns bra för det visar att det finns utvecklingspotential och att pilotprojektet har bra förutsättning att leva vidare till ett fullskaligt projekt. I stressen missade jag att tidsinställa blogginlägget för publicering igår, allt för att jag inte skulle glömma men det hjälpte ju föga. Jag halkar efter en dag i Blogg 100-utmaningen, med det får det vara värt. I sammanhanget känns det som en petitess. Fokus är och förblir på projektmedelsansökningarna. För tro inte att vi nu sätter oss ner i ungefär en månad och väntar på beslutet. Det kommer bli en paus på en eller två dagar, sedan är det dags att skicka in projektansökan till andra instanser där det går att söka projektmedel. Fördelen är att nu finns det en grundstruktur och en färdig ansökan att utgå ifrån.

Projektansökan är som uppsats

Att skriva en projektansökan påminner i mångt och mycket om att skriva en akademisk uppsats. Det är inte lika hårda ramar för formalia och referenser men det är nästan samma arbete med att motivera och förankra de val och tankar som finns som grund för projektet. Bakgrund, syfte och genomförande (metod) är inga okända rubriker om man har skrivit projektarbete/gymnasiearbete på gymnasiet eller en uppsats/avhandling på högskola/universitet. För delen är att det är mer spelrum för egna tankar och reflektioner när det kommer till en projektmedelsansökan. Och språkmässigt behöver inte en projektansökan hålla akademisk språknivå men den vinner på att vara fri från floskler och klyschiga uttryck. Och glöm inte att korrekturläsa. Tycker du att det är svårt att hitta stavfel i din egen text, ta hjälp av någon annan. Min erfarenhet är att den man ber om hjälp ofta blir både glad och lite stolt över att få hjälpa till.

Nu ska vår ansökan lämnas in till posten, stämplas med en tydlig poststämpel och imorgon anländer den och diarieförs hos Kultur i Halland som ingår i Region Halland. Nu håller vi tummarna för ett positivt bestlut för oss själva och våra vänner som också har lämnat in ansökan. Målbilden är klar och tydlig.

29/100 i bloggutmaningen Blogg 100