Kategoriarkiv: Marknadsföring

Lita på annonsmakaren!

Alla företagare hamnar förr eller senare i situationen där man måste marknadsföra företaget lite mer intensivt än vanligt. Det kan vara för att lansera en ny tjänst eller ny vara, för att öka företagets inkomster, för att anställa personal och så vidare. Tryckta annonser och annonser på olika annonssidor på webben styrs av två parametrar, storlek och pris. Ju större annons desto högre pris.

Processen för  själva annonstillverkningen är enkel.  Antingen finns det redan en färdig annons att skicka till företaget som ska göra annonsen, eller så samlar man ihop materialet och skickar över det till annonsmakaren. Det är i det senare fallet som jag skulle vilja dela med mig av några tips kommer att få kommunikationen mellan företaget och den som ska göra din annons att flyta enkelt och smidigt.

  • Om du har ditt annonsmaterial färdigt, var noga med att korrekturläsa det. Se till att alla uppgifter är rätt och det inte finns några stavfel, särskrivningar eller grammatiska fel. Vet du med dig att språk inte är din starka sida, be någon som är det om hjälp eller be den som gör annonsen att korrekturläsa.
  • Även om du har en begränsad budget, ta hjälp av någon som har kunskaper i annonsproduktion. Du kommer att spara både tid och pengar genom att ha bilder som är anpassade för tryck eller webbpublicering och en layout som fungerar om annonsen är liten.
  • Är du osäker på om den som ska göra din annons gör ett bra jobb? Be om referenser, titta på företagets hemsida eller be om ett referensexemplar av tidningen/publikationen som annonsen ska tryckas i innan du bokar annonsen. Att titta på olika annonser är ett också ett sätt att hitta inspiration och idéer till dina egna annonser.
  • Kill your darlings. När du får tillbaka annonsen för korrektur, skicka inte tillbaka annonsen med vändande post och en lista med ändringar bara för att den inte ser ut som du tycker att den ska göra. Om det är något som du inte tycker är bra, kontakta annonsmakaren och för en diskussion om varför annonsen ser ut som den gör. Personen som gör din annons vill dig väl och gör inte om din annons för att vara elak utanför att den ska fungera i din marknadsföring och uppfylla sitt syfte.
  • Är annonsen en hel, halv eller kvarts A4-sida i storlek, då fungerar det att ha bilder som bakgrund eller ha med bilder i annonsen. Om annonsen är liten, till exempel 6×9 cm på en annonsuppslag i en tidning, ha bara med logotype och text.
  • Bild på text fungerar sällan bra i en liten annons. I en liten annons måste textstorleken minskas ner och liten text på en bild blir väldigt svårt att läsa.
  • Tänk igenom vilken text som är viktigast och absolut nödvändig att ha med i annonsen. Det går inte att få hur mycket text som helst i en liten annons. I alla fall inte om det ska gå att läsa texten. Säger annonsmakaren ”det kommer att bli svårt att läsa med så mycket text” – lita på att den personen har rätt, han/hon har gjort det här många gånger tidigare och vet vad som fungerar och inte fungerar.
  • Skriv ut din annons när du får den för godkännande. Annonsstorleken på datorskärmen är inte detsamma som den verkliga storleken. Det är först när du skriver ut annonsen som du ser alla delar i annonsen i rätt storlek.

Marknadsföring är viktigt, det är ditt skyltfönster mot resten av världen. Dina kunder gör en bedömning av ditt företag redan när de ser dina annonser.  Tydliga och snygga annonser lockar till sig fler kunder. Du kan vara hur duktig och kunnig som helst inom ditt yrkesområde men utan bra marknadsföring kommer ingen att hitta dig. Ta hjälp av de som är duktiga på de områdena som du själv vet med dig att du inte är så bra på. Det kommer att löna sig i längden.