Kategoriarkiv: Kommunikation

Ord och texter som design

Kan man göra design av ord och texter? Jag anser det. Det inte finns någon allmänt accepterad definition av ordet design eftersom termen har olika betydelser beroende på vilken designdisciplin och användningsområde det handlar om. Därför menar jag att det går att designa ord och texter.

När en copywriter skriver en text för ett särskilt sammanhang eller ändamål designar han eller hon texten utefter kravspecifikationen. Detsamma gäller om man skriver  sökmotoroptimerade texter. Nyckelorden ska finnas med i texten, den ska ha en viss vinkel och den har ofta en avgränsning i antal ord. Inga större konstigheter.

En slogan består av ett antal mer eller mindre väl utvalda ord som avser att göra reklam för till exempel ett företag, en produkt, en stad, en region, en värdering, ett politiskt parti eller en politisk person. I arbetsansökningar blir det också allt vanligare med en personlig slogan.

Design av ord

Texter är alltså inte så konstigt att de designas efter sammanhang och användningsområde. Men hur är det med vokabel? Går de att designa? I slutat av varje år sedan 2000, släpps en lista med ett antal nyord, tillskott som berikar och utvecklar språket. Inte alldeles sällan går de att koppla till teknik och samhällsfenomen. Mobilzombie, delningsekonomi, sms-anställning, EU-migrant och faktaresistent är några exempel ur nyordslistan för 2015. Ord som designas för ett visst syfte och användningsområde. Börjar ni förstå mitt resonemang att det går att hålla på med orddesign?

Om ett språk inte utvecklas riskerar det att dö ut. Barn är fantastiska ordkonstnärer och språkberikare. Likaså nyanlända som håller på att lära sig svenska språket. Lyssna på barn och nyanlända och fascineras av deras sätt att använda språket. Rätta försiktigt och aldrig, aldrig genom att säga, det där är fel. Säg ordet rätt i en mening istället. Bland alla nya, mer eller mindre fungerande ord dyker det upp nya användbara. Och går de inte att använda så ger de ofta upphov till ett eller flera gemensamma goda skratt.

Multietniskt ungdomsspråk tycker jag är ett annat exempel på orddesign. Språket har utvecklats i invandrartäta områden men talas både av flerspråkiga och enspråkiga svenskar. Shobresvenskan, som är ett mer vardagligt uttryck, präglas av låneord från många olika språk. Orden och språket har utvecklats för att fungera i ett särskilt sammanhang, fyller en funktion och språket flyter ledigare när det talas. Design, igen. Trettonde upplagan av svenska akademiens ordlista innehåller två ord från shobresvenskan, guss (tjej) och keff (dålig).

Själv har jag en fäbless för att sätta ihop ord och att sätta o framför ord där det fungerar. Obra, odekadent, ovikbar, okul, olen, osjungbar, kattkul, surskalle, kompisfis, strandsol… Prova själv och lek med orden. Om inte annat får det fart på kreativiteten.

 

76/100 i bloggutmaningen Blogg 100