#61Utsatt för näthat?

Jag hoppas verkligen att det kommer en starkare lagstiftning när det gäller näthat och kränkningar på internet. Om du eller någon i din närhet skulle bli utsatt för näthat, finns det några saker som är bra att göra.

Till att börja med är det viktigt att definiera vad näthat är. Juridikinstitutet definierar näthat enligt följande:

Med näthat avses kränkande och hatiska kommentarer på exempelvis bloggar, facebook och instagram. Kränkningarna kan även ske genom publicering av bilder eller videoklipp på internet”.

Det är inte bara sociala medier som omfattas utan hit räknas även sms och mejl. Lika lite som det är tillåtet att hota eller trakassera någon i verkliga livet är det inte heller tillåtet att göra det på internet. Du får heller inte sprida sexuella bilder på någon på internet utan att du har fått personens tillåtelse att göra det. Att hota någon på ett sådant sätt att personen känner allvarlig rädsla eller publicera uppgifter om någon person utan att personen har givit sitt medgivande är inte heller tillåtet. 

Gränsdragningen mellan kränkning eller inte är inte solklar och kan ibland vara svår att avgöra. Det är  i allmänhet till exempel inte olagligt att uttala att man hatar någon eller tycker att någon är ful. Personliga åsikter är inte olagliga så länge de inte uttrycks på ett sådant sätt att de kränker någon. I de fallen väger yttrandefriheten över rätten att slippa att bli kränkt. De brott – ett brott är ett beteende som är otillåtet enligt lagen – som kan bli aktuella i ett fall av näthat är förtal, förolämpning, ofredande, olaga hot eller brott mot personuppgiftslagen.

Vad gör du då om du blir utsatt för näthat?

  • Om du blir utsatt för näthat i skolan, prata med dina föräldrar och be dem kontakta din lärare och/eller rektor. Det är jätteviktigt att sådant här kommer fram även om det är jobbigt.
  • Är det allvarligt näthat du har blivit utsatt för, börja med att säkra bevis med hjälp av skärmdumpar eller genom fotografera datorskärmen. Det är också bra om du, när du gör skärmdumpen eller tar fotografiet, har en annan person med dig som ser vad du gör. Du kan också skicka en länk med de kränkande uppgifterna till en person som du litar på. Om det blir rättegång kan den här personen agera vittne och intyga att skärmdumpen eller fotografiet inte är manipulerat utan att det överensstämmer med verkligheten).
  • Fyll sedan i anmälningsblanketten på Juridikinstitutets hemsida. Försök att beskriva det du har varit med om så tydligt och så noga som möjligt. De som arbetar på juridikinstitutet arbetar dagligen med den här typen av frågor och kan hjälpa och stötta dig.

 

Källa: Juridikinstitutet